Hopp til innholdet

Dønn Armert garasjegulv

1. Betongkvalitet

B35 MF45.

2. Produktbeskrivelse

DØNN ARMERT GARASJEGULV er en funksjonstilpasset betong til garasjegulv på grunn i norsk innlandsklima.

Produktet er produsert ihht NS-EN 206-1 og er tilsatt CE-sertifisert stålfiber som oppfyller strekkfasthetskrav ihht DIN 17 140-D9 og EN 10016-2-C9D.

Fibrene er utformet slik at de oppnår god forankring i betongen. Derfor har DØNN ARMERT GARASJEGULV den samme armeringskapasiteten som tradisjonelt armeringsnett.

DØNN ARMERT GARASJEGULV er raskere og enklere å bruke fordi du slipper å kjøpe og legge ut armering.

3. Dønn Armert har mange fordeler framfor tradisjonell nettarmering

Raskere

du slipper å sette deg inn i armeringsbehov, skaffe armering, frakte den og legge den ut.

Rimeligere

ingen utgifter til armeringsnett og jernbinding.

Bedre

DØNN ARMERT GARASJEGULV er armert gjennom hele tverrsnittet. Det øker bæreevnen, reduserer faren for riss/sprekker og eliminerer avskalling på grunn av armering som ruster.

Fiber i betong
Figur 1: Fiber i hele tverrsnittet gir DØNN ARMERT GARASJEGULV bedre bæreevne og gjør at gulvet stopper riss på et tidligere stadium enn armeringsnett. DØNN ARMERT GARASJEGULV blir ikke påvirket av rust. Fibrenes tverrsnitt er så lite at eventuelle rustangrep ikke kan føre til så stor volumutvidelse at betongen kan sprenges og skalle av.

Når du støper

Forsterk støpen med 2 stk kamjern Ø 8–12 mm på 30–40 cm eller 2x3 ruter fra et armeringsnett som legges 45° på hjørner, søylepunkter osv. Legg et glidesjikt av tape, plast eller etafoam rundt sluk, røroppstikk og lignende for å forhindre fastholding.

TilleggsarmeringFigur 2: Tilleggsarmering ved søylepunkt.

4. Slik støper du med DØNN ARMERT GARASJEGULV

Underlag

GARASJEGULV på grunn skal ha et underlag av 150 mm drenerende pukk som er godt komprimert. Komprimeringen skal utføres med vals, vibroplate eller hoppetusse. Rørledninger og kabler som skal inn i boligen, må legges i drensmassen før du støper.

Forskaling

Hvis det brukes tradisjonell ensidig treforskaling, må den lages solid og stiv for å forhindre utbulinger og svikt pga presset fra betongen. Vi anbefaler 2x8” plank til 13 cm tykt gulv med 7 cm tykkere såle i ytterkant og 2x6” til 10 cm tykt gulv med 5 cm fortykning. Gulvet skal være minimum 10 cm. Husk regelmessig avstivning av sidene og sterke sammenføyninger i hjørnene. Sørg for at forskalingen er tett under og i skjøtene. Forskaling av sugende materialer bør forvannes. Forskalingsplater bør smøres med formolje og avsvabres.

Du kan også bruke ulike isolerte og uisolerte kassettforskalinger som stables opp for hånd. De er raskere og enkle. Det er også forskalingssystemer å få leid.

Støping uten armering
Forskaling, isolasjon og utstøping gir godt og nøyaktig resultat.

Elementforskaling av isopor
Elementforskaling av isopor til ringmur er rask og enkel å bruke og gir godt og nøyaktig resultat.


Forskaling av sugende materialer bør forvannes.


Sørg for at forskalingen er tett under og i alle skjøter.

5. Utstøping

Fuktsperre (plast) og isolasjon

Dersom du skal fullisolere garasjen eller overflatebehandle gulvet med epoxy, maling eller lignende, anbefaler vi fuktsperre av 0,20 mm plast. Den legges ut før det støpes og hindrer at det trenger fukt fra underlaget og opp i betongen. Det er nødvendig for å få god vedheft mellom betongen og overflatebehandlingen.

Skal garasjen isoleres, bør du også isolere gulvet. Isolasjonen skal ligge under fuktsperren. Der det er fare for telehiv, må du bruke markisolasjon etter anbefalingene fra isolasjonsleverandøren.

Der det er ringmur, er et viktig at plasten brettes opp langs muren og over toppen av den. Plasten virker som glidesjikt for betongen slik at gulvet blir flytende uten å feste seg til ringmuren. Det tar bort risikoen for fastholdingssprekker. Det er viktig å strekke plasten godt ut slik at det ikke blir bretter – de kan føre til riss. Skjøter i plasten skal overlappe med ca 40 cm og gjerne tapes. Da unngår du at betongen renner under plasten.

Fuktsperre uten bretter
Fuktsperren må strekkes godt ut og være uten bretter. Kanten må gå over toppen av ringmuren.


Laservater
Roterende laservater gir best kontroll av høyden på gulvet.

Riktig høyde med laservarter

For å få golvet i rikitig høyde er det best å bruke et roterende laservater. Du stiller inn prismet på den høyden du skal ha og kontrollerer fortløpende etter hvert som du legger ut DØNN ARMERT GARASJEGULV. Laservateret viser også om du har riktig fall mot sluk. Minimum dekketykkelse er 10 cm.

Dissing

Dissing er å stryke av den nyutlagte betongen, slik du ser på bildene under. Der blir det brukt en dissestav til arbeidet.
Dissing er en svært viktig prosess, for den presser stålfibrene ned under betongoverflaten. Hvis de blir stikkende opp, blir det vanskelig å skure og glatte gulvet når det har størknet. Dissingen må utføres umiddelbart etter utleggingen, gjerne feltvis, slik at du slipper å vente til hele gulvet er lagt.

NB: Når du støper, har du bare ett forsøk på å få til et vellykket resultat. Vurdér om du skal engasjere fagfolk. Det vil som oftest lønne seg.

Dissing av nyutlagt betong
Slik disser du nyutlagt betong med en dissestav. Denne operasjonen er viktig for sluttresultatet fordi den presser fibrene i DØNN ARMERT GARASJEGULV ned under overflaten.

Resultat av dissing
Resultat før og etter dissing.

Pussing

Når betongen begynner å størkne, kan du pusse den med brett eller pussemaskin, et såkalt helikopter, som er å få leid. Riktig tidspunkt er når pussebrettet ikke suger seg fast, eller når du kan bevege deg forsiktig på betongen med pussemaskinen uten å sette for dype spor. Hvor lenge du må vente etter utstøpingen, avhenger av været, betongtemperatur, om det er tilsatt forsinker osv.

Hvis du pusser for hånd, lønner det seg å stå på en isoporplate. Puss først med brett av kunststoff eller tre, såkalt skuring. Etter ca en time pusser du en gang til med stålbrett. Det gir glatt og fin overflate.

Manuell skuring
Når brettet ikke suger seg fast, kan du skure betongen med tre- eller kunsstoffbrett. Etter ca én time pusser du med stålbrett.

Skuring med maskin
Når du skurer med maskin, venter du til betongen bærer så mye at det ikke blir dype spor. Pussemaskiner, såkalt helikopter, kan leies hos uteleiefirmaer. Hvis du leier en pussemaskin følger det som regel med ulike skiver til skuring og glatting.

Eventuell fiber som stikker opp etter pussingen klipper du lett av med tang. Det gjør ikke noe om fiber synes og er utsatt for rust. Fibertverrsnittet er så lite at rust ikke gir volumutvidelse og sprenging, slik det kan skje med tradisjonell armering.

Vanning og tildekking

Tørr luft, varm luft og vind fører hver for seg til stor avdamping av betongoverflaten. God etterbehandling er viktig for at betongen skal få minst mulig svinnsprekker og få herde skikkelig, for så å bli så sterk som den skal.

Betong skal ikke tørke for fort. Synlige betongflater tildekkes med plast etter at betongflaten er ferdig pusset, eller så snart plasten ikke kleber til betongen. Legger du på plasten for tidlig kan du få stygge sår i overflaten.

Hvis det er sterk sol eller vind kan du vanne litt forsiktig en times tid etter pussingen. Vær svært forsiktig og bruk en lett dusjstråle så du ikke vasker ut overflatehinna.

Hold betongen fuktig under plasten i minimum en uke.

På varme vår- og sommerdager anbefaler vi membranherdner som dusjes over gulvet så snart det er ferdig pusset, eller med det samme det er skurt hvis det ikke skal behandles mer. Tørr, varm luft og vind fører ellers til stor avdamping fra gulvet.

OBS: Hvis gulvet skal overflatebehandles med epoxy, maling eller lignende, må du bruke en membranherdner som er tilpasset overflatebehandlingen.

Om det er fare for frost, må du dekke betongen med varmeisolerende matter (vintermatter) under tørkingen.

Beton som størkner
Betongen blir sterkere når den størkner sakte. Derfor skal den vannes og dekkes til. Men ikke dekk for tidlig, det kan skade overflaten. Anbefalt ventetid er 2–6 timer.

6. Riving av forskaling

Når det er 10 °C og varmere, kan forskalingen fjernes etter ca ett døgn. Ved lavere temperaturer og nedkjøling pga vind trenger betongen lengre tid før den får tilstrekkelig styrke. Er du i tvil, kontakt Betong Øst.