Hopp til innholdet

FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon for fabrikkblandet betong

Last ned FDV-dokumentasjon i PDF-format

Fabrikkblandet betong

1. Betongkvalitet

Fabrikkblandet betong produsert etter Norsk Standard NS-EN 206-1 eller Statens vegvesens prosesskode 2.

2. Produktets anvendelse

Produktene benyttes til støping av såle, gulv, dekker, vegger, søyler m.m.

3. Sammensetning

Betong er et konstruksjonsmateriale på mineralbasis og har en sammensetning basert på:

  • Tilslag (sand, singel, pukk)
  • Sement
  • Micro-silica
  • Tilsetningsstoffer for tilpassing av egenskaper.
  • Vann

Betongen kan også være tilsatt stålfiber eller polymerfiber.

4. Egenskaper som påvirker innemiljøet

Produktene har ingen innvirkning på innemiljøet.

5. Brann og eksplosjonsfare

Produktene er ikke brennbare.

6. Vernetiltak

Ved behandlinger som sliping, meisling, saging og lignende av herdnet betong:
Bruk vernebriller, arbeidshansker og støvmaske.

7. Vedlikehold

Kalkutslag fjernes ved å vaske med saltsyre, fosforsyre eller eddigsyre fortynnet til oppløsning i forhold syre/vann fra 1:20 til 1:10 og etterskylles godt med vann.

Eksponert betong bør for øvrig ikke rengjøres med eller utsettes for syrer eller syrebaserte rengjøringsmidler.

8. Standarder og godkjenninger

Betong Øst har produsert betongen i samsvar med NS-EN 206-1 og har dermed utført nødvendige tiltak for at den herdede betongen skal ha tilfredsstillende bestandighet.

Betongen kan også være tilsatt stålfiber produsert etter EN 14889-1, eller polymerfiber produsert etter EN 14889-2.

Stedlig utstøping og valg av betong i rett fasthetsklasse og bestandighetsklasse til de påkjenninger som den skal utsettes for er avgjørende for bestandigheten av betong.